Hướng dẫn nâng cấp cấu hình máy chủ ảo

Khuyến mại cực SHOCK khi sử dụng dịch vụ tại maychuao.com.vn

Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Xem bảng giá ngay!

Menu

Hướng dẫn nâng cấp cấu hình máy chủ ảo

Bạn có thể nâng cấp cấu hình máy chủ ảo lên phiên bản ESXi mới nhất đang sử dụng.

Phiên bản ESXi / ESX Phiên bản phần cứng ảo
ESXi 6.7 14
ESXi 6.5 13
ESXi 6.0 11
ESXi 5.5 10
ESXi 5.1 9
ESXi 5.0 8
ESXi / ESX 4.1 / 4.0 7
ESXi / ESX 3.5 4

 

Để biết thêm thông tin, hãy xem Khả năng tương thích máy ảo.

Khi nâng cấp cấu hình máy chủ ảo, hãy xem xét các điểm sau:

– Nâng cấp cấu hình máy chủ ảo lên phiên bản phần cứng mới nhất là tương đương vật lý của việc hoán đổi ổ đĩa ra khỏi một hệ thống và đặt nó vào một hệ thống mới. Thành công của nó sẽ phụ thuộc vào khả năng phục hồi của hệ điều hành khách khi đối mặt với những thay đổi phần cứng. VMware không khuyên bạn nên nâng cấp phiên bản phần cứng ảo nếu bạn không cần các tính năng mới được hiển thị bởi phiên bản mới.

– Trước khi bạn nâng cấp phiên bản phần cứng ảo của máy ảo, hãy tạo ảnh chụp nhanh hoặc bản sao lưu của máy ảo trong trường hợp có sự cố khi nâng cấp.

– Để tự động hóa quá trình này, hãy xem xét sử dụng vCenter Update Manager để nâng cấp máy ảo. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hiểu về Trình quản lý Cập nhật trong hướng dẫn Cài đặt và Quản trị VMware vSphere Update Manager .

– vCenter Update Manager tự động chụp nhanh trước khi thực hiện nâng cấp máy ảo. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thực hiện nâng cấp của các máy ảo bằng phần vSphere Update Manager trong hướng dẫn nâng cấp vSphere 5.1 vSphere Upgrade .

– Khi bạn nâng cấp phần cứng ảo, không cần thời gian chết cho máy chủ vCenter Server hoặc ESXi / ESX. Đối với các máy ảo, thời gian ngừng hoạt động đáng kể duy nhất là thời gian tắt và khởi động lại hệ điều hành khách.

Lưu ý: Từ ESXi 5.5 trở đi, bạn có thể lên lịch nâng cấp phiên bản phần cứng để khởi động lại hệ điều hành khách tiếp theo.

– Cấu hình NIC có thể bị mất khi nâng cấp từ ESXi 3.5 lên phiên bản phần cứng mới hơn. Để giải quyết vấn đề này, hãy đảm bảo rằng phiên bản mới nhất của VMware Tools đang chạy trong máy ảo trước khi bắt đầu nâng cấp phiên bản phần cứng.

– Nâng cấp VMware Tools và khởi động lại nếu cần. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cài đặt VMware Tools trong vSphere (2004754). Chú ý: Việc nâng cấp VMware Tools phải được thực hiện trước khi nâng cấp phần cứng ảo. Nâng cấp VMware Tools là không cần thiết cho các hệ điều hành Linux có nhà cung cấp hệ điều hành hỗ trợ các công cụ mở-vm được cài đặt trong hệ điều hành.

Hướng dẫn nâng cấp cấu hình máy chủ ảo

Trước khi bạn nâng cấp cấu hình máy chủ ảo:

1. Tạo bản sao lưu hoặc ảnh chụp nhanh của máy ảo.

2. Nâng cấp VMware Tools. Trên các máy ảo Microsoft Windows, nếu bạn nâng cấp phần cứng ảo trước khi nâng cấp VMware Tools, máy ảo có thể mất cài đặt mạng của nó.

3. Kiểm tra thông số máy ảo, cấu hình máy ảo có lành mạnh không và không có đĩa ảo, CD-ROM hoặc ảnh ISO không thể truy cập được, v.v.

4. Xác định phiên bản phần cứng ảo bằng cách chọn máy ảo từ vSphere Client hoặc vSphere Web Client và nhấp vào tab Summary. Các VM Version nhãn trong Compatibility lĩnh vực hiển thị phiên bản phần cứng ảo.

5. Nếu bạn đang sử dụng C # client, các phiên bản phần cứng trên 9 không được hỗ trợ.

Nâng cấp phần cứng ảo trên một máy ảo

Để nâng cấp phần cứng ảo của một máy ảo:

Lưu ý : Trong môi trường vSphere 5.5, bạn phải sử dụng vSphere Web Client để nâng cấp phần cứng ảo lên phiên bản 10. Bạn không thể chỉnh sửa cài đặt của máy ảo bằng cách kết nối trực tiếp với ESXi host hoặc vCenter Server thông qua vSphere C # Client trên phiên bản phần cứng 10. Nếu bạn kết nối trực tiếp với máy chủ ESXi bằng cách sử dụng vSphere C # Client và cố gắng chỉnh sửa cài đặt máy ảo, bạn thấy lỗi:

Bạn không thể sử dụng máy khách vSphere chỉnh sửa cài đặt của máy ảo phiên bản 10 trở lên. Sử dụng vSphere Web Client để chỉnh sửa cài đặt của máy ảo này.

1. Khởi động vSphere C # Client hoặc vSphere Web Client và đăng nhập vào máy chủ vCenter.

2. Tắt nguồn máy ảo.

3. Nhấp chuột phải vào máy ảo và chọn tùy chọn trình đơn để nâng cấp phần cứng ảo:Trong vSphere C # Client, tùy chọn nâng cấp phần cứng ảo .

– Trong vSphere Web Client, tùy chọn là Compatibility > Upgrade VM Compatibility. Phần cứng ảo được nâng cấp lên phiên bản được hỗ trợ mới nhất. Lưu ý : Tùy chọn nâng cấp phần cứng ảo hoặc nâng cấp tương thích VM chỉ xuất hiện nếu phần cứng ảo trên máy ảo không phải là phiên bản được hỗ trợ mới nhất.

– Nhấp vào  để tiếp tục nâng cấp phần cứng ảo.

4. Bật nguồn máy ảo. Lưu ý : Nếu máy ảo có hệ điều hành khách Microsoft Windows, hệ điều hành sẽ phát hiện một thiết bị mới, cấu hình thiết bị và có thể nhắc bạn khởi động lại hệ điều hành khách. Nếu bất kỳ thiết bị không xác định nào được nhận dạng, hệ điều hành có thể nhắc bạn định cấu hình thiết bị theo cách thủ công.

5. Đối với hệ điều hành khách của Windows, khởi động lại hệ điều hành khách để thực hiện thay đổi có hiệu lực.

Nâng cấp phần cứng ảo trên nhiều máy ảo

Bạn có thể nâng cấp cấu hình máy chủ ảo trên nhiều máy ảo trong một thao tác đơn lẻ bằng cách sử dụng tab Máy ảo.
Lưu ý : Trong môi trường vSphere 5.5, bạn phải sử dụng vSphere Web Client để nâng cấp phần cứng ảo lên phiên bản 10. Bạn không thể chỉnh sửa cài đặt của máy ảo bằng cách kết nối trực tiếp với máy chủ ESXi hoặc máy chủ vCenter thông qua vSphere C # Client Nếu bạn kết nối trực tiếp với máy chủ ESXi bằng vSphere C # Client và cố chỉnh sửa cài đặt máy ảo, bạn sẽ thấy lỗi:

Bạn không thể sử dụng vSphere C # Client để chỉnh sửa cài đặt của các máy ảo của phiên bản 10 hoặc cao hơn. Sử dụng vSphere Web Client để chỉnh sửa cài đặt của máy ảo này.
Để nâng cấp phần cứng ảo trên nhiều máy ảo:

1. Khởi động vSphere C # Client hoặc vSphere Web Client và đăng nhập vào máy chủ vCenter.

2. Chọn máy chủ hoặc cụm chứa các máy ảo để nâng cấp.

3. Bấm vào các Máy ảo tab.

4. Chọn và tắt nguồn máy ảo để nâng cấp.

5. Nhấp chuột phải vào lựa chọn của bạn.

6. Chọn Nâng cấp phần cứng ảo và nhấp vào .

7. Bật nguồn máy ảo.Lưu ý : Đối với hệ điều hành khách Microsoft Windows, hệ điều hành sẽ phát hiện một thiết bị mới, cấu hình thiết bị và có thể nhắc bạn khởi động lại hệ điều hành khách. Nếu bất kỳ thiết bị không xác định nào được nhận dạng, hệ điều hành có thể nhắc bạn định cấu hình thiết bị theo cách thủ công.

8. Đối với hệ điều hành khách của Windows, khởi động lại hệ điều hành khách để thực hiện thay đổi có hiệu lực.

Đảm bảo rằng máy ảo của bạn được nâng cấp lên phiên bản phần cứng mới nhất

Để đảm bảo rằng máy ảo của bạn được nâng cấp lên phiên bản phần cứng mới nhất:

1. Di chuyển máy ảo từ máy chủ có phiên bản ESXi / ESX cũ sang máy chủ có phiên bản ESXi / ESX mới nhất. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Di chuyển Máy ảo trong Hướng dẫn Quản lý Máy chủ và Máy chủ vCenter.

2. Bật nguồn máy ảo.

3. Nâng cấp VMware Tools và khởi động lại nếu cần. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cài đặt VMware Tools trong vSphere (2004754). Lưu ý : Việc nâng cấp VMware Tools phải được thực hiện trước khi nâng cấp phần cứng ảo. Nâng cấp VMware Tools là không cần thiết cho các hệ điều hành Linux có nhà cung cấp hệ điều hành hỗ trợ các công cụ mở-vm được cài đặt trong hệ điều hành.

4. Tắt máy ảo và nâng cấp phần cứng ảo.

5. Bật nguồn máy ảo. Lưu ý : Trong một số trường hợp, hệ điều hành có thể yêu cầu bạn khởi động lại máy ảo sau khi bật nguồn.

6. Đảm bảo tất cả các cài đặt mạng máy ảo (như IP, DHCP và DNS) đều chính xác. Ghi chú :

– Nếu bạn đang sử dụng DNS động, một số phiên bản Windows yêu cầu chạy lệnh ipconfig / registerdns .

Nếu bạn đang sử dụng DHCP, một địa chỉ IP mới có thể được gán vì địa chỉ MAC thay đổi trên NIC ảo trong khi nâng cấp phần cứng. Nếu bạn đang sử dụng địa chỉ DHCP được gán tĩnh, hãy đảm bảo rằng bạn gán địa chỉ IP MAC mới mà bạn đang sử dụng trước khi nâng cấp cấu hình máy chủ ảo.

Xem thêm: Cho thuê máy chủ ảo vps

Hotline tư vấn miễn phí
Hotline tư vấn miễn phí